Pietilä Kaisa

Tämä hanke tutkii teknisyyden vaikutusta politiikan tekemiseen ja demokraattiseen päätöksentekoon. Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimus on maailman johtava biodiversiteettipolitiikkaa edistävä sopimus. Valtiot ovat viiden vuoden ajan neuvotelleet uusista tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi. Näiden tavoitteiden on tarkoitus ohjata valtioiden kansallisia toimia vuoteen 2030 asti. Kuitenkaan aiemmat kansainväliset luontotavoitteet eivät ole onnistuneet ohjastamaan valtioita kestävyysmurroksen polulle. Kansainvälisiä neuvotteluita käydään erittäin teknisin termein, joita asiantuntijoidenkin on toisinaan vaikea seurata. Neuvotteluita tutkimalla on mahdollista löytää tapoja kohti reilumpaa ja avoimempaa kestävyysmurrosta.