Lukasik Karolina

Hankkeen tavoitteena on tutkia konflikteja, joita syntyy kaupungin viljelypalstojen puutarhurien välillä koskien palstojen ei-ihmislajisia eläimiä (jyrsijöitä, lintuja, hyönteisiä, kulkueläimiä). Tavoitteenani on myös ymmärtää, miten eri osapuolet ratkaisevat tällaisia konflikteja. Hanke tarkastelee Suomessa ja Puolassa sijaitsevia kaupungin viljelyspalstoja, eli sen kautta saadaan vertailukelpoista aineistoa kahdesta erilaisesta paikka- ja kulttuurikontekstista. Kerätty aineisto muodostuu puutarhurien haastatteluista sekä palstojen eläinlajien havainnoinnista videokameran avulla. Aineisto tarjoaa avaimia kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen ja sen säilyttämiseen, eli hankkeen tulokset voivat tuoda uutta tietoa nykyisen luontokadon hidastamiseksi.