Nuppunen-Puputti Maija

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää anaerobisten sienten roolia syvässä kallioperässä. Tutkin biofilmien ja kivipinnoille kiinnittymisen merkitystä sienten ja muiden mikrobien välisessä vuorovaikutuksessa. Kehitän anaerobisten sienten viljelytekniikoita sekä eristän ja karakterisoin sienikantoja. Lisäksi selvitän mikrobiologisen hiilenkierron avainmikrobiryhmiä ja erityisesti anaerobisten sienten merkitystä syvän kallioperän hiilenkierrossa.