Niku Jenni

Tutkimuksessa kehitämme tilastollisia menetelmiä moniulotteisten runsausdatojen analysointiin, jotka ovat yleisiä esimerkiksi ekologiassa. Kehitettävät menetelmät perustuvat yleistettyyn lineaariseen latenttiin muuttujamalliin, ja tutkimuksessamme laajennamme menetelmää ottamaan huomioon aineiston aika- ja paikkariippuvuuden. Menetelmiä sovelletaan ekologian ainestoihin ja tutkimme mitkä tekijät vaikuttavat lajien monimuotoisuuteen tarkasteltavalla ajanjaksolla, esimerkiksi, kuinka turvesoiden entisöinti vaikuttaa soiden kasvillisuuteen tai miten lahopuun määrä vaikuttaa kääpälajien monimuotoisuuteen suomalaisissa metsissä.