Motlagh Zadeh Ghodsiyeh

Maaperän vesivarat – pohjavesi ja maankosteus – ovat herkkiä luonnonvaroja, joiden uhkana ovat niin ilmastonmuutos kuin väestön kasvu. Maaperän vesivarojen suojelun edellytyksenä on niiden jatkuva monitorointi. Tässä tutkimuksessa luodaan uusi satelliitteja hyödyntävä monitorointimenetelmä, jonka odotetaan tuottavan vertailukelpoisia mittauksia laajoilta alueilta samanaikaisesti. Hanke on monitieteinen ja siinä ovat edustettuina avaruusgeodesia, meteorologia ja maaperän hydrologia.