Mattila Harri

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä hevostilojen valumavesien sisältämien ravinteiden ja haitallisten mikrobien päätymistä vesistöihin. Tutkimustieto halutaan jalkauttaa käytännön toimenpiteiksi hevostiloilla niiden vesistökuormituksen pienentämiseksi. Apuna tutkimustiedon konkretisoimiseksi käytetään virtuaalisia simulaatiomalleja. Mallit ottavat huomioon ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

Tavoitteeseen päästään täsmäneuvonnan sekä seminaarien ja työpajojen avulla. Tallien, viranomaisten ja neuvonnan välinen yhteistyö lisääntyy hevosalan ympäristötoimenpiteitä suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Sekä aiempien että hankkeessa syntyvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen leviämistä koko maahan halutaan edistää aktiivisella vuorovaikutuksella hevostalouden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.