Sädeharju Soja

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten edelläkävijäviljelijöiden siirtymää uudistaviin viljelykäytäntöihin ja tuodaan näkyväksi tilannetajuisten viljelypäätösten taustalla olevia päätöksenteon elementtejä, erityisesti hiljaisen tiedon muotoja.
Luonnontieteellisen tutkimustiedon, viljelijöiden kokemustiedon sekä erilaisten työkalujen rinnalle tarvitaan ymmärrystä viljelijöiden intuitiosta päätöksentekoprosessin osana.

Tässä tutkimuksessa tuotetaan yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa, jonka avulla pystytään tukemaan viljelijöitä kokonaisvaltaisesti siirtymässä uudistaviin viljelykäytäntöihin, niin henkilökohtaisella kuin kollektiivisellakin tasolla.