Lehtinen Johanna

Viileän mikroilmaston luonnehtimat elinympäristöt ovat tärkeässä roolissa luonnon monimuotoisuuden suojelussa ilmaston lämmetessä, koska ne tukevat kylmiin olosuhteisiin sopeutuneiden lajien selviytymistä nykyisillä elinalueillaan ja niiden leviämistä uusille suotuisille alueille. Tutkimuksessa kartoitetaan näiden elinympäristöjen esiintymistä Suomessa sekä sitä, kuinka maankäytön muutokset vaikuttavat viileiden mikroilmastojen olosuhteisiin ja alueelliseen esiintymiseen. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa arvokasta tietoa ja uusia alueellisia aineistoja mikroilmaston vaihtelusta, joka auttaa ympäristöalan toimijoita kehittämään tehokkaampia suojelu-, hoito- ja maankäyttösuunnitelmia sekä ekologisesti kestävämpiä tapoja käyttää luonnonvaroja ja vähentämään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.