Laine Lauri

Hankkeen tavoite on luoda teoreettisia edellytyksiä uusille organisaatioille kuudennesta joukkosukupuutosta johtuvien radikaalien ekologisten muutoksien aikakaudella ja niiden jälkeen. Peruskysymykset ovat: minkälaisia organisaatioita tarvitaan joukkosukupuutosta selviytymiseen? Minkälaisia organisaatioita ilmaantuu ihmisen aiheuttaman ekologisen katastrofin jälkeen? Käsittelen ja analysoin kysymystä käsitteellisen tutkimuksen ja kahden tapaustutkimuksen keinoin. Painopiste on elämää tukevien järjestelmien tuhoutumisen konkreettisissa seurauksissa yrittämiselle. Hanke ennakoi ja sanallistaa yhteiskunnallisen painopisteen muutosta kasvuyrityksistä elämän suojelun ja selviytymisen organisointiin.