Kellokumpu Ville

Kehitän projektissa tutkimusohjelman, jonka avulla tarkastelen ilmastonmuutoksen luokkapolitiikkaa ja ammattiliittojen strategista roolia kestävyysmurroksessa. Viimeaikaiset akateemiset debatit ovat tarkastelleet kriittisesti modernin ympäristöajattelun kykyä analysoida ilmastokriisin luokkadynamiikka. Projektin tavoitteena on teoreettisesti uudelleen fokusoida ympäristöajattelua kulutuksesta tuotantoon sekä empiirisesti tarkastella kahta ammattiliittoa kestävyysmurroksen avainsektoreilla sähköntuotannossa ja metsäteollisuudessa. Projektin tulokset ohjaavat ympäristöajattelua uusille poluille keskittymällä kulutuksen sijasta talouden yhteiskunnallisiin suhteisiin sekä tuottavat strategisesti tärkeää tietoa ammattiliittojen ja ympäristötoiminnan välisistä suhteista.