Karjalainen Linda

Kestävyysmurroksen saavuttaminen vaatii valtarakenteiden ja perspektiivin muutosta. Hanke keskittää huomionsa nykyisten valtarakenteiden juurille kaupunkilaisten moninaisiin tarpeisiin, toiveisiin ja toimintatapoihin, ja aloittaa sieltä kestävämpien kaupunkialueiden ja toimijuuden vahvistamisen tutkimisen. Tutkimushanke kartoittaa vaihtoehtoisia kaupunkilaislähtöisiä toimintatapoja, jotka jo rakentavat omassa vaikutuspiirissään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkitilaa. Kaupunkilaislähtöisen toiminnan tukemiseksi tieteellinen tieto ja asiantuntijuus tuodaan yhteiskehittämisen keinoin osaksi hanketta ja konkreettista toimintaa. Nykyisellään, tutkittu tieto ja aktivismi eivät automaattisesti kohtaa, vaan yhdistäminen jää yksittäisten toimijoiden tai tutkijoiden varaan. Hanke haluaa muuttaa tämän epäkohdan ja voimaannuttaa samanaikaisesti niin kaupunkilaisia kuin tutkijoita.