Kaikkonen Laura

Tässä hankkeessa tarkastelen sitä, miten elämä merenpohjalla palautuu häiriöiden, esimerkiksi pohjatroolauksen jälkeen, ja mitkä tekijät vaikuttavat eliöyhteisöjen palautumispotentiaaliin. Hankkeessa tuotetaan mallinnustyökalu, jota voidaan käyttää ympäristövaikutusten arviointiin merellä ennustamalla merenpohjan eliöyhteisön palautumisen todennäköisyys tietyllä alueella. Todennäköisyyslaskentaa ja koneoppimismenetelmiä hyödyntävä mallinnustyö tuottaa uutta tietoa meriekosysteemien palautumiskyvystä yhdistämällä historiallisia aineistoja ja vedenalaiskameralla tehtyjä kenttähavaintoja.