Jalotus ry

Aktiivisen ruokakansalaisuuden mahdollistaminen kaupunkilaisille eri sektoreiden yhteistyönä. Kaupunkiympäristön hyödyntäminen ruuantuotannossa luonnonjärjestelmien ehdoilla ja maaperää hoitaen. Urbaanin yhteisömaatilan toimintaympäristön kehittäminen aktiivista ruokakansalaisuutta tukevaksi ja mahdollistavaksi keskukseksi.