Hauser Stephan

Hanke perustuu Dunkerquen ja Rotterdamin satamakaupunkeihin kahtena ääriesimerkkinä öljyteollisuuden vaikutuksista avaruuteen ja ihmisiin. Tavoitteena on vastata: miten aiempi öljytoiminta vaikutti politiikkaan, satamakaupunkiin ja niiden asukkaisiin? Yhtenä tavoitteena on havainnollistaa öljyn toimijoiden varhaista vaikutusta politiikkaan, avaruuteen ja terveyteen perustuen arkistojen ja aikaisempien siirtymäkäytäntöjen analyysiin öljyn toimijoiden vaikutuksen ja saastumisen tunnistamiseksi. Toinen tavoite on luoda silta tieteenalojen välillä yhdistämällä historialliset ja paikkatiedot terveyslaitosten epidemiologisiin todisteisiin samalla kun analysoidaan politiikkoja ja määräyksiä. Siten tämä projekti myötävaikuttaa myös ajankohtaisiin keskusteluihin kohti oikeudenmukaista siirtymistä, joka ei jätä ketään jälkeen.