Hall Clio

Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihinTämän väitöskirjatyön päämääränä on selvittää planktonin vuorovaikutuksia erilaisissa Itämeren lämpenemisen ja suolaisuuden laskun ennusteissa. Käyttämällä viimeisimpiä edistyksellisiä mallinnustekniikoita voimme ennustaa tulevia lämpötilojen ja suolaisuuden muutoksia, joiden perusteella suunnittelemme luonnonmukaisia koejärjestelyjä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Suomessa. Projektin tuloksien avulla voidaan kehittää suosituksia ympäristön hallintasuunnitelmiin, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huomioon.