Fernandez Galeote Daniel

Planeettamme Pelissä: Pelipohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja siihen reagoimisen välineinäProjektin tavoite on ymmärtää pelien potentiaali ilmasto-osallisuuden luomisen välineenä. Päämääräni on uuden ilmasto-osallisuutta edistävän videopelin kehittäminen, testaaminen ja levittäminen. Pelin tarkoitus on edesauttaa yleisön ymmärrystä ilmastonmuutoksen syistä, sen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista sekä toimista, joilla näitä vaikutuksia pyritään hillitsemään. Tietotaito pelin luomiseen perustuu perinpohjaiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä olemassaolevien ilmastonmuutosta käsittelevien pelien analyysiin.