Birge Traci

Pölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaali viljelijöille Hankkeen tavoitteena on luoda pölyttäjäystävällinen maatilakonsepti suomalaisille maatiloille tuottamalla neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi. Pölyttäjäystävällisen maatalous on osa uudistavaa eli regeneratiivistä maataloutta. Hankkeen aikana tuotetaan viljelijöille kohdennettu Pölyttäjäystävällinen maatila -opas (suomeksi ja ruotsiksi), järjestetään webinaari (suomeksi), järjestetään yksi videoitava pellonpiennarpäivä Vihdissä ja tarjotaan lehtiartikkeleita medialla.