Tutkimus tarjoaa uutta ymmärrystä ympäristöratkaisuista sekä keinoja muutokseen

Nesslingin Säätiön vuoden 2020 yleinen apurahahaku päättyi 11. syyskuuta. Rahaa on jaossa väitöskirjatutkimukseen, tutkitun tiedon jalkauttamiseen sekä teemahakuun.

Tutkimushakemuksissa näkyi edellisvuosia suurempina määrinä hankkeet, joissa haastetaan ihmisen identiteetin, kuluttajuuden ja hyvinvoinnin määritelmiä. Teemahaku nosti eri tavoin näkyville ihmisen talouden ja terveyden riippuvuuden ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Tutkimustiedon jalkautushankkeista useat tähtäsivät kokonaisten alojen, kuten maa- ja metsätalouden, terveydenhuollon, koulutuksen ja tekstiiliteollisuuden, systeemiseen muutokseen.

Hakemusten otsikoista tehty sanapilvi muistuttaa Säätiön haun ja ympäristöteemojen monimuotoisuudesta. Kaikkea taivaan ja maan välistä ja myös maan alta.

Nessling_Apurahahaku_Hakemusteemat_Sanapilvi

Säätiö haluaa yhä voimakkaammin olla suuntaamassa rahoitustaan tekemisen ja keskustelun muutokseen. Tämän vuoksi vastaanottamamme hakemusmäärä, 283 hakemusta, oli edellisvuosiin nähden poikkeuksellisen vähän.

Tänä vuonna myönnämme henkilökohtaisia apurahoja ainoastaan tutkimustaan aloittaville väitöskirjatutkijoille. Muut apurahat olivat haettavissa tutkimuksen jalkauttamiseen ja teemahakuun, joissa molemmissa oli tiukat, tekemistä suuntaavat kriteerit. Hakemuksia saapui eniten väitöskirja-apurahakategoriaan.

Nessling_Apurahahaku_Hakemukset 2020

Nuoret tutkijat haluavat tutkimuksellaan ottaa osaa globaalien haasteiden ratkaisuun

Väitöskirjatyöapurahamme tavoitteena on kannustaa nuoria tutkijoita tarttumaan uusiin tutkimusaiheisiin, jotka auttavat ymmärtämään ja ratkaisemaan planeetan ekologista kriisiä. Haluamme myös kannustaa nuoria tutkijoita olemaan aktiivisia toimijoita tutkimusmaailman ulkopuolella. Toivomme, että tutkijoiden ääni nousee merkittäväksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja tieto päätyy käyttöön. 

Väitöskirja-apurahaa haettiin hyvin laajalla spektrillä eri tieteenaloilta. Nuoret tutkijat olivat hakemusten perusteella hienosti ymmärtäneet oman roolinsa globaalien haasteiden ratkaisijoina sekä myös yhteiskunnallisina vaikuttajina. 

Tutkimustieto jalkautuu yhteiskuntaan tiedon tuottajan ja käyttäjän yhteistyöllä

Tieteellinen tutkimus on tuonut esiin valtavan määrän tietoa, mutta pelkkä yksisuuntainen viestintä ei riitä siihen, että tieto muuttuisi motivaatioksi ja toiminnaksi. Syksyn haussa etsimme hankkeita, joissa on mukana sekä tiedon tuottajia ja käyttäjiä.

Uskomme, että tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistyössä rakentuu uudenlaisia toimintatapoja, jotka voivat levitä eri toimialojen yli. Ilahduttavan monessa hakemuksessa suunniteltiin toteutettavaksi kunnianhimoista yhteistyötä, jonka tavoitteena on muuttaa kokonaisten alojen toimintaa planeetan ympäristöhaasteet huomioiviksi ja niihin sopeutuviksi.

Teemahaku viritti yhteistyötä tieteenalojen välille

Erikoishankehaun tavoitteena oli tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa luonnonsysteemit huomioitaisiin myös ihmisen terveyden ja talouden perustana. Toiveenamme oli saada erityisesti talous-, lääke- ja terveystieteilijöitä tekemään yhteistyötä luonnontieteellisten- tai yhteiskunnallisten ympäristötutkijoiden kanssa. Monessa hakemuksessa tämä toive toteutuikin. 

Näitä uudenlaisia tutkimusavauksia tarvitaan, jotta ilmasto ja luonnon monimuotoisuus tulisivat keskeiseksi osaksi talous- ja terveysnäkökulmia sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että päätöksenteossa. 

Nessling_Apurahahaku_Hakemukset tieteenaloittain 2020

Systeemiset haasteet tarvitsevat ratkaisuihin monitieteisyyttä mutta myös yksittäisten tieteenalojen tuomaa ymmärrystä

Tieteenalaluokittelussa nousivat tänä vuonna suurimmaksi joukoksi monitieteiset hankkeet, sillä systeemiset haasteet vaativat systeemistä, monitieteistä lähestymistapaa. Luonnontieteelliset hankkeet ovat olleet säätiömme haussa perinteisesti yliedustettuina ja olivat tänäkin vuonna suurin yksittäinen tieteenalajoukko. Luonnontieteet tuovat ymmärrystä luonnonsysteemien toiminnasta ja siellä tapahtuvista muutoksista.

Luonnontieteiden rinnalla muut tieteenalat näkyivät kasvavana joukkona. Muut tieteenalat tuovat lisää ymmärrystä ja ratkaisuehdotuksia yksilöiden, toimialojen ja yhteiskuntien toimintaan sekä konkreettisia ehdotuksia keinoille, joilla ihmisen toimintaa voitaisiin muuttaa. Hakemukset muistuttavat, miten kipeästi tarvitsemme eri tieteenalojen tutkijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Nesslingin Säätiön apurahapäätökset julkistetaan marraskuussa 2020. Lue täältä, miten rahoitettavat hankkeet valitaan.