Tietoa vesien tilasta kauppojen monitoreihin!

Ympäristötieto ei tavoita. Tieto on usein mittaustuloksina tietokannoissa tai käppyröinä erilaisissa raporteissa ja tieteellisissä julkaisuissa. Sitä on hankala löytää ja tulkita ilman alan koulutusta.

Tämä on todettu Vanajavesikeskuksen tekemässä vesienhoitotyössä. Myös Nesslingin Säätiön ensi syksyn apurahahaussa tiedon välitykseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Vanajavesikeskus tuottaa ympäristötietoa mm. viiden jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauslaiteen avulla. S::can Spectrolyser –mittarit on asennettu Vanajaveden valuma-alueen korkeimmista ravinnekuormitusmääristä vastaavan vesistöketjun varrelle. Uusin, yhteistyössä Lammin biologisen aseman ja HS-veden kanssa hankittu mittari asennettiin kesäkuun alussa Hämeenlinnan keskustan tuntumaan. Näin tietoa vesien kiintoaineen, ravinteiden ja orgaanisen hiilen määristä kertyy aina Lammin Pääjärveltä laskuojasta Hämeenlinnaan asti reilun 100 kilometrin matkalta.

Mittareiden tuottama tieto on kyllä kaikkien saatavilla Vanajavesikeskuksen nettisivujen kautta, mutta se on edelleen liian kaukana suuresta yleisöstä ja yhteiskunnan päättäjistä.

Tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Uudenlaisia muotoja tavoittaa ihmisiä.

Vuoden kestävässä, Nesslingin tukemassa Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeessamme kokeillaan uudenlaista ympäristöviestinnän muotoa. Tuomalla jatkuvatoimisten vedenlaadun mittauslaitteiden tieto neljän kaupan monitoreihin on mahdollista tuottaa vaikuttavaa vesientilatietoa kaikkien ulottuville. Lisäksi hankkeessa luodut ratkaisut ovat myös myöhemmin sovellettavissa tiedon esittämiseen sekä kaupoissa, julkisissa tiloissa että verkkopalveluissa.

Selkeältä kuulostava konsepti on kuitenkin ollut haasteellinen monin tavoin. Tammikuussa alkaneessa hankkeessa on ehditty jo ratkomaan lukuisia sekä visuaalisia että teknisiä haasteita. Voitte vain kuvitella, kuinka paljon yliyksinkertaistamista vaatii, että jatkuvasti päivittyvä mittaustieto saadaan mielenkiintoiseen ja kaikkien kaupassakävijöiden ymmärtämään muotoon! Kun 10 sekunnin välein vaihtuvissa esityksen näkymissä on käytössä vain yksi kuvaaja ja muutama sana, joista jopa sana ”kuormitus” on saamamme palautteen mukaan vaihdettava kansantajuisemmaksi.
vanajavesi_kuvaKäytännön toteutuksesta vastanneen Masinotekin rautaiset ammattilaiset ovat tehneet teknisellä puolella monia uudenlaisia ratkaisuja. Kentällä olevien mittareiden tieto siirretään Masinotekin kehittämään internet-pohjaiseen EMMI-monitorointipalveluun, joka kerää myös mm. säätilatietoja. EMMIstä tieto johdetaan kauppojen esitykset kokoavaan ja niitä hallinnoivaan MasMonitor-palveluun, jonka kautta etäohjataan monitoreihin kiinnitettyjä pienoistietokoneita, MasBoxeja. Pienoistietokoneet on suunniteltu tätä tarkoitusta varten ja niihin on koodattu oma selain erikoisasetuksineen.

Valmistuneet vesientilaesitykset ovat mielestäni onnistuneen selkeitä sekä piristävän värikkäitä kokonaisuuksia. Jokainen esitys koostuu kolmesta näkymästä, joista ensimmäisessä kerrotaan kaupan lähivesistön reaaliaikainen sameustieto kuvaajan ja sitä selkeyttävän liikennevalon avulla. Seuraavassa näkymässä esitetään jatkuvasti päivittyvät ilman ja veden lämpötilat. Viimeinen näkymä on varattu Vanajavesikeskuksen, KESKOn ja Hämeenlinnan seudun K-kauppiaiden tekemälle yhteistyölle. Esityksessä näkyy luonnollisesti myös iloinen maskottimme, Onni-Monni.

Vesitilaesitykset ovat pyörineet Linnatuulessa ja Hämeenlinnan K-maatalouskaupassa kesäkuun alusta alkaen. Kesäkuun lopulla päästään myös Turengin ja Lammin K-kaupoissa siirtymään tuotantovaiheeseen.

Seuraamme mielenkiinnolla esitysten toimivuutta kauppaolosuhteissa, keräämme palautetta, teemme parannuksia ja raportoimme kuulumisia myös teille myöhemmin syksystä julkaistavassa blogissa.

Heidi_Kontio_Vanajavesi

Heidi Kontio
heidi.kontio(at)vanajavesi.fi

Kirjoittaja toimii Vanajavesikeskuksen ympäristökoordinaattorina ja Nesslingin Säätiön rahoittaman ”Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin” –hankkeen ”työrukkasena”

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.


Lisää aiheesta