Nesslingin säätiö aloittaa yhteistyön kestävyysmurroksen tohtoripilotin kanssa – ”Meillä on kiire selättää ekokriisi”

Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävyysmurrosta ja siitä käytävää keskustelua yhteiskunnassa tuomalla saman vaiheen väitöskirjatutkijoita yhteen ja luomalla aiheen ympärille laajempaa toimijoiden verkostoa.

Nesslingin säätiö rahoittaa vuosittain noin 10–15 väitöskirjatutkijaa, joiden työ tukee luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta. Suomen hallitus on myöntänyt rahoituksen 1 000 uudelle tohtorikoulutuspaikalle niin kutsutun tohtorikoulutuspilotin kautta vuosille 2025–2027. Näistä paikoista 40 myönnettiin Itä-Suomen yliopiston johtamalle kestävyysmurroksen pilotille.

Pilotin tavoitteena on kestävyysmurrokseen liittyvän tutkimuksen edistäminen tieteidenvälisesti ja laaja-alaisesti.

”On ilahduttavaa, että uusista väitöskirjapaikoista 40 meni juuri kestävyysmurroksen edistämiseen. Tiedämme, että tekijöitä on, sillä meiltäkin haetaan rahoitusta paljon enemmän kuin voimme sitä myöntää. Elämme kriittisen toiminnan vuosikymmentä ja meillä on kiire selättää ekokriisi. On todella luontevaa rakentaa yhteistyötä Nesslingin säätiön rahoittamien tutkijoiden ja tohtoripilotin tutkijoiden välille, ja uskomme, että yhteistyöstä on hyötyä paitsi kaikille osapuolille, myös kestävyysmurroksen etenemiselle Suomessa”, sanoo Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum.

Kestävyysmurroksen tohtoripilotti käynnistyy tammikuussa 2025 ja se jatkuu kolme vuotta. Pilotissa on mukana 10 yliopistoa ja Suomen ympäristökeskus. Nesslingin säätiön ja pilotin yhteistyö käynnistetään tutkijoille yhteisen tapahtumakalenterin avulla. Kaikki pilotissa mukana olevat tahot tuottavat yhteiseen kalenteriin muun muassa tapahtumia, koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia, joihin pilotin ja Nesslingin säätiöt tutkijat voivat osallistua.

”Ohjelmamme kohtauttaa kestävyysmurroksen tutkijat siten, että oman tieteenalan rajapinta on mahdollista ylittää vaivattomasti. Olen vakuuttunut, että tieteidenvälinen tutkimuksemme tuottaa aidosti yhteiskuntaa uudistavia ratkaisuja”, sanoo kestävyysmurroksen tohtoripilottia johtava professori Arto O. Salonen.

Nesslingin säätiön rahoittamista väitöskirjatutkijoista pilottiyhteistyöhön pääsevät mukaan vuonna 2024 ja vuonna 2025 Nesslingin rahoituskauden aloittavat väitöskirjatutkijat. Tällä pyritään siihen, että kaikki mukana olevat tohtorikoulutettavat olisivat mahdollisimman samassa vaiheessa opintojaan.

Nesslingin säätiön yleinen rahoitushaku on auki 12.8.–30.8.2024. Jaossa on yhteensä 2,3 miljoonaa euroa kestävyysmurroksen edistämiseen. Etsimme yleisessä rahoitushaussa innovatiivisia hankkeita ja aktiivisia tutkijoita, jotka mahdollistavat tai tukevat luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta. Hakea voi enintään 4-vuotista henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatutkimukseen, enintään 2-vuotista henkilökohtaista apurahaa postdoc-tutkimukseen tai vuoden mittaista hankerahoitusta toimintaan, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Lue lisää yleisestä rahoitushausta.

Kestävyysmurroksen tohtorikoulutuspilotissa ovat mukana yliopistoista Aalto, Helsinki, Itä-Suomi, Jyväskylä, Lappeenranta-Lahti, Lappi, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa sekä Suomen ympäristökeskus Syke. Ohjelmaan valittavat jatko-opiskelijat palkataan suoraan pilotissa mukana oleviin yliopistoihin. Pilottia johtaa Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen ja sen koordinaatiosta vastaa tutkimuspäällikkö Meri Löyttyniemi. Pilotissa tutkimuskohteina ovat esimerkiksi kansalaisten elämäntavat, planetaarinen hyvinvointi ja terveys, tuotanto ja kulutus, hallinta ja oikeus sekä kulttuurinen muutos. Lue lisää kestävyysmurroksen tohtorikoulutuspilotista.