Nesslingin säätiö nimitti vaikuttavuusasiantuntijan ja laajentaa vaikuttavuustyötään Nessling Impact -ohjelmalla

Ohjelman työ tähtää siihen, että Nesslingin säätiön rahoittamien tutkijoiden ja hankkeiden työ siirtyy yhteiskuntaan vauhdittamaan luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta.

Nesslingin säätiö on tarjonnut jo useamman vuoden ajan rahoittamilleen hankkeille niin sanottuja Grant Plus -palveluita. Nyt työ laajenee Nessling Impact -ohjelmaksi, joka tarjoaa apurahansaajille entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää työnsä vaikuttavuutta.

”Halusimme vahvistaa omaa vaikuttavuuttamme, koska elämme ekokriisin osalta ratkaisevan toiminnan vuosikymmentä. Olemme rahoittaneet tieteen tekemistä 50 vuotta ja rahoitamme jatkossakin. Mutta sen rinnalla pyrimme nyt varmistamaan vahvemmin myös sitä, että tutkittu tieto siirtyy yhteiskuntaan vauhdittamaan luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta”, sanoo Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum.

Nesslingin säätiössä on viimeisen vuoden aikana kartoitettu kyselyillä ja keskusteluissa, millaista tukea sen rahoittamat tutkijat ja hankkeet kaipaisivat ja pohdittu, mitkä ovat 2020-luvun keinoja tutkitun tiedon siirtämiseksi yhteiskunnan käyttöön. Lisäksi yksittäisten hankkeiden kanssa on hiljalleen pilotoitu erilaisia sparrausmalleja. Jatkossakin Nessling Impact -ohjelmaa kehitetään yhdessä apurahansaajien kanssa.

Nessling Impact -ohjelman kehittämisestä vastaa vaikuttavuusasiantuntijaksi Nesslingin säätiöön nimitetty Enni Sahlman ja ohjelman työhön osallistuu koko säätiön henkilökunta. Sahlman on viimeisen vuoden ajan toiminut viestinnän asiantuntijan vanhempainvapaan sijaisena Nesslingin säätiössä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa viestintäpäällikkönä nuorisoalan järjestössä ja johtavana viestintäasiantuntijana viestintätoimistossa, jossa hänen asiakkainaan oli tiedeyhteisön toimijoita ja asiantuntijaorganisaatioita.

”Olen 10 vuoden ajan pohtinut sekä konsulttina että organisaatioissa sisäisesti, miten tiede- ja asiantuntijatieto saadaan yhteiskunnan käyttöön. Tuntuu hassulta, että viestijät ja markkinoijat ympäri maailmaa tietävät kyllä, miten kertoa uutuusjäätelöstä niin, että se loppuu lanseerausviikolla kaupoista. Mutta samaan aikaan maailmaa mullistava tutkimustieto voi jäädä pienen piirin tietoon vain siksi, että viesti siitä on väärin kohdennettu, ajoitettu tai vaikeasti muotoiltu. Viestintä on oikein käytettynä voimakas työkalu. Siksi se on myös keskeinen keino lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta”, Sahlman sanoo.

Vaikuttavuusasiantuntijan työ keskittyy alkuvaiheessa erilaisten työkalujen tarjoamiseen viestinnän ja vuorovaikutuksen tueksi Nesslingin säätiön apurahansaajille. Heille on esimerkiksi tarjolla aiempaa enemmän koulutuksia, vertaisryhmiä ja henkilökohtaista sparrausta.

”Haluan, että Nessling Impact -ohjelmalla on tilaa kehittyä ja muuntua apurahansaajiemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Vaikka aluksi keskitymme erityisesti apurahansaajien viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen, voi työ tulevaisuudessa olla muutakin. Voisimme esimerkiksi järjestää perinteisten Nesslingin säätiön symposioiden ohella pienempiä, rajatuille kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia, joissa ääneen pääsevät apurahansaajamme. Meille voi myös ehdottaa uusia tapoja ja yhteistyötä, joilla vauhdittaa kestävyysmurrosta”, Sahlman sanoo.

Nessling Impact -ohjelman sivuilta voit katsoa apurahansaajillemme suunnatun koulutuskalenterin ja ohjelman muut tapahtumat. Sivu päivittyy jatkuvasti.

Nessling Impact -ohjelma on osa Nesslingin säätiön uuden strategian toimeenpanoa. Voit tutustua strategiaamme tästä.

Lue vaikuttavuusasiantuntija Enni Sahlmanin esittely tästä.

Lisätietoja:

Enni Sahlman

040 760 2541