Maj ja Tor Nesslingin Säätiö hakee tiede- ja toiminnanjohtajaa

Etsimme nyt tiede- ja toiminnanjohtajaa vakituiseen työsuhteeseen. Lue lisää tehtävästä ja jätä hakemuksesi 26.9.2022 klo 10.00 mennessä.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on tukenut vuodesta 1972 lähtien ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta ja tutkitun ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnassa. Säätiö toimii ympäristötutkimuksen ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Juuri nyt säätiön tarkoitus on merkittävämpi kuin koskaan aikaisemmin sen 50-vuotisen historian aikana, sillä elämme ekologisen kriisin ratkaisemisen osalta ratkaisevan toiminnan vuosikymmentä.

Lue nykyisen tiede- ja toiminnanjohtaja Minttu Jaakkolan ajatuksia työstä Nesslingin Säätiössä.

Artikkeli:
Minttu Jaakkola: ”Työ Nesslingin Säätiössä on hyvin toivorikas työ”.

Nykyisen tiede- ja toiminnanjohtajan siirtyessä kohti uusia haasteita etsimme hänelle seuraajaa. Näkisitkö itsesi luotsaamassa Nesslingin Säätiön työtä?

Työnkuva

Säätiön tiede- ja toiminnanjohtajana olet vastuussa säätiön tarkoituksen toteutumisesta, sen ihmisistä ja varsinaiseen toimintaan varatusta budjetista. Vastaat hallituksen ohjauksessa säätiön strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, johon kuuluu säätiön tutkimuspolitiikan ja säännöissä määrätyn varsinaisen toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja toteuttamisesta vastaaminen.

Toimit säätiön toimiston henkilöstön lähiesihenkilönä ja vastaat henkilöstön hyvinvoinnista. Pääset myös olemaan säätiön kasvot ja vastaamaan säätiön julkisuuskuvasta ja kumppanuuksista.

Nostoja tiede- ja toiminnanjohtajan työnkuvasta:

 • Vastuu säätiön strategian toteuttamisesta. Miten Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tarkoitusta ohjaavat säännöt toteutuvat parhaiten nyt ja tulevaisuudessa?
 • Tutkimusrahoituksen kohdentaminen ja kehittäminen yhdessä hallituksen ja asiantuntijalautakunnan kanssa sekä apurahanhakijoiden ja -saajien tukeminen.
 • Säätiön keulakuvana toimiminen ja näkyvyydestä ja maineesta huolehtiminen.
 • Yhteiskunnallisen, erityisesti tutkimus- ja ympäristöpoliittisen, keskustelun seuraaminen.
 • Erilaisten yhteistyöverkostojen ylläpito ja kehittäminen, mukaan lukien strateginen yhteistyö Puistokatu 4:ssä.
 • Säätiön tiimin johtaminen ja noin viiden henkilön, mukaan lukien Ympäristötiedon foorumin työntekijöiden, esihenkilönä toimiminen.
 • Talousvastuu noin kolmen miljoonan vuosittaisesta toimintabudjetista, budjetin suunnittelu, seuranta ja raportointi (varallisuudenhoidosta vastuu on hallituksella).

Toivomme että sinulla on:

 • vahva motivaatio edistää Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tarkoitusta
 • tohtorintutkinto
 • kokemusta säätiön tarkoitukseen liittyvän tutkimuksen tekemisestä
 • ymmärrystä ympäristökysymyksistä ja ympäristöön vaikuttavasta päätöksenteosta ja hyvät verkostot
 • erinomaiset vuorovaikutustaidot ja empaattinen työote
 • kokemusta talousvastuusta tai näyttöjä kyvystä ottaa talousvastuu haltuun
 • kyky hallita kokonaisuuksia ja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä
 • sujuva suomen ja englannin kielten kirjallinen ja suullinen osaaminen, lisäksi ruotsin kielen osaaminen on eduksi.

Haethan rohkeasti, vaikka sinulta ei löytyisikään kaikkia yllä listattuja menestystekijöitä.

Työsuhde on vakituinen ja kokoaikainen. Kokoaikaisessa työssä palkka on työsuhteen alkaessa 5 000–5 500 euroa kuukaudessa. Työn aloitusajankohta on mahdollisimman pian (esimerkiksi 1.12.2022), ja sovimme tarkemmasta aikataulusta valitun henkilön kanssa.

Työntekopaikka on Helsingissä. Työtilamme sijaitsevat tieteen ja toivon talo Puistokatu 4:ssä, jossa jaamme arkemme Tiina ja Antti Herlinin säätiön, muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja monitieteisen tutkijayhteisön kanssa. Etätyömahdollisuus on hyödynnettävissä joustavasti, kuitenkin niin että vähintään puolet työajasta on lähityötä.

Hakuprosessi

Haku tehtävään tapahtuu täyttämällä hakulomake. Hakuaika päättyy maanantaina 26.9.2022 klo 10.00. Huomioimme vain lomakkeen kautta määräaikaan mennessä tulleet hakemukset.

Haastattelut järjestetään pääasiassa tiistaina 4.10. ja keskiviikkona 5.10. Mikäli ajankohdat eivät sovi hakijalle, pyrimme löytämään vaihtoehtoisen ajan. Haastattelut järjestetään toimistollamme Helsingissä (tai koronapandemiatilanteen niin vaatiessa etäyhteydellä). Kaikki hakijat saavat tiedon ensimmäisen vaiheen valinnoista viimeistään maanantaina 3.10.2022.

Toinen haastattelukierros ja tiimin tapaaminen järjestetään noin kahden viikon kuluessa ensimmäisestä haastattelukierroksesta.

Päätös uudesta tiede- ja toiminnanjohtajasta tehdään lokakuun loppuun mennessä.

Kysymyksiin vastaavat

ti 20.9. klo 13–17
tiede- ja toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola
p. 040 169 6325

ke 21.9. klo 15–17
hallintojohtaja Jarmo Hirvonen
p. 0500 811 521

Vaihtoehtoisesti voit lähettää heille sähköpostia otsikolla ”Tiede- ja toiminnanjohtaja”. Hakulomakkeeseen ja muihin hakuprosessiin liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa Kristiina Takkinen (p. 050 502 7537, kristiina.takkinen@nessling.fi).

Haluamme edistää toiminnassamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, joten toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja -taustaisilta hakijoilta.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö rakentaa ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Se tarjoaa tukea tutkimukselle, mahdollisuuksia kohtaamisille ja tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Säätiö tukee vuosittain ympäristötutkimusta ja tieteellisen tiedon jalkauttamista yhteiskuntaan noin kolmella miljoonalla eurolla. Säätiö on perustettu 1972 ja sen toiminnan tarkoituksena on alusta lähtien ollut toimia maan, veden ja ilman puolesta. Säätiön toimipaikka on Helsinki.