Nessling Nest tarjoaa rauhaa ja vertaistukea tutkijoille, jotka haluavat ratkaista ympäristökriisiä

Nessling Nest

Vilkkaan Fredrikinkadun varrella sijaitsee ympäristötutkijoiden tukikohta. Kotoisassa Nessling Nestissä löytyy ilmaisia tiloja niin pidempiaikaiseen tutkimustyöhön kuin yksittäisille pop up -käynneille sekä mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle ja tapahtumille. Nestin nykyinen tilakapteeni Tia-Maria Virtanen ja entiset tilakapteenit Veera Lyytikäinen ja Liisa Kallio kertovat kokemuksistaan.

Miten päädyit tilakapteeniksi Nessling Nestiin?

Tia-Maria: “Opiskelen ympäristömuutoksen ja kestävän kehityksen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa, ja opiskelukaverini kertoi minulle ensimmäisen kerran Nestistä. Olen juuri aloittanut tilakapteenina. Tilakapteenina avaan ovia, järjestän keskiviikkoiset yhteiset aamukahvit ja autan isompien tilaisuuksien kanssa. Muuten voin keskittyä omaan juttuuni eli gradun kirjoittamiseen.”

Liisa: “Kuulin Nestistä ystävältäni. Itse ajattelen, että Nesslingin Säätiö tukee tilakapteenin tehtävällä tutkimuksen tekijää. Hommasta saa pienen korvauksen, mutta samalla pystyy myös keskittymään omaan työhönsä. Itse kirjoitin Nestissä graduani ympäristömuutoksesta ja politiikasta, kun olin tilakapteenina. Nykyään käytän satunnaisesti pop up -tilaa, ja olen käynyt Nestissä järjestettävissä tapahtumissa.”

Miten Nest vaikutti työskentelyysi?

Veera: “Iso etu Nestissä työskentelyssä oli, että sain rytmin päivään ja opiskeluun. Se on paikka, jossa on selkeästi tarkoitus opiskella tai tehdä tutkimusta. Lisäksi yhteisö on tärkeä. Vaikka itse olin Nestissä työskennellessäni vasta opintojen alussa, keskusteluista oppi ymmärtämään alaa ja tutkijan työhön liittyviä asioita.”

Liisa: “Nest on tosi hyvä tila omaan työhön keskittymiseen. Täällä tapaa muita tutkijoita, mutta työhuoneet ja yhteiset säännöt mahdollistavat keskittymisen. Nestissä järjestetyt tapahtumat tarjoavat tilaisuuden verkostoitumiseen samoista teemoista kiinnostuneiden kanssa.”

Mitä hyötyä yhteisöllisestä työtilasta on tutkijalle?

Tia-Maria: “Nestin yhteisöllisyydessä hienoa on avoin ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa vinkkien ja vertaistuen jakamisen. Nestiläiset ovat poikkitieteellisiä. Tälläkin hetkellä täällä on esimerkiksi kauppatieteen, arkkitehtuurin, journalistiikan ja ympäristötieteiden tutkijoita. Kaikkia yhdistää kiinnostus ympäristökysymyksiin, ja muilta saa monipuolisia näkökulmia omaan työhön.”

Veera: “Paikan yhteisöllisyydestä kertoo se, että olen edelleen Nestin tutkijoiden Facebook-ryhmässä. Ympäristöviestintä alkoi kiinnostaa minua juuri tilassa toimivan Ympäristötiedon foorumin ja keskiviikkokahvien kautta – oli kiinnostavaa nähdä, miten ympäristöasioista puhutaan. Myöhemmin olen suuntautunut juuri tiedeviestintään.”

Mikä Nestissä on mielestäsi parasta?

Liisa: “Nest mahdollistaa täyden keskittymisen omaan tutkimukseen. Gradua tehdessäni sain tehdä sitä huolella ja rauhassa ilman, että kukaan häiritsi. Yhteinen tekemisen meininki motivoi.”

Tia-Maria: “Itse koin, että tullessani Nestiin minulla oli tuskallisempi vaihe käynnissä graduni kanssa. Se, että toiset kertovat innoissaan omasta tutkimuksestaan ja sen aiheista, tuo motivaatiota ja kiinnostusta myös omaan työhön.”

Veera: “Ympäristöasiat ovat niin laajoja ja kompleksisia, että on tärkeää tuoda eri alojen tutkijat yhteen. Nestissä oppi, miten samoja kysymyksiä voidaan katsoa niin eri näkökulmista.”