Mitä Suomi voi tehdä globaalin vesikriisin ratkaisemiseksi?

Vesi ei ole vain ympäristökysymys, vaan puhdas vesi on ihmisoikeus. Vedellä on keskeinen rooli YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamisessa, ja se vaikuttaa yhteiskuntien vakauteen ja hyvinvointiin sekä ruoan- ja energiantuotantoon. Miten globaali vesiturvallisuus vaikuttaa Suomeen ja mitä Suomi voi tehdä maailman janon sammuttamiseksi?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Maj ja Tor Nesslingin Säätiön, Suomen vesiyhdistyksen ja muiden suomalaisten vesialan
toimijoiden järjestämässä Water at Risk -symposiossa 21.-22.3.2017. Symposiossa todettiin, että vedellä on keskeinen rooli kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamisessa ja vesikriisin ratkaiseminen vaatii monien eri sektorien ja toimijoiden yhteistyötä sekä riittävästi resursseja. Symposiossa sovittiin myös vesialan eri toimijoita yhteen tuovan vesivastuusitoumuksen perustamisesta.

Lue Ympäristötiedon foorumin laatima kooste symposiosta.