Kestävyysmuutoksen johtaminen – ideasta verkkokurssiksi

Väitöskirjan tekeminen ei aina ole armotonta tutkimusta. Joskus eteen tulee mahdollisuuksia sivuprojekteille. Kiertotalouden politiikantutkija Erkki-Jussi Nylén Tampereen yliopistosta kirjoittaa omasta kokemuksestaan. Hän oli mukana valmistelemassa ja opettamassa verkkokurssia nimeltä Leadership for sustainable change, joka järjestetään uudelleen tänä syksynä.

Väitöskirjatutkijan päätyönä on nimensä mukaisesti tuottaa väitöskirja, jota hän työn päätteeksi puolustaa julkisesti. Matka tutkimusajatuksesta väitökseen on pitkä mutta ei välttämättä suora. Usein matkaan kuuluu sivupolkuja. Yksi omista sivupoluistani oli verkkokurssin valmisteluun osallistuminen, kun Helsingin ja Tampereen yliopistot toteuttivat yhteistyössä Sitran rahoituksella kurssin Leadership for sustainable change.

Kurssi löytyy Helsingin yliopiston MOOC-alustalta ja kurssin materiaali on avoin kaikille. Kurssi rakentuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä käsitellään kestävyyskriisin luonnontieteellisiä lähtökohtia. Toisessa pohditaan, kuinka yhteiskunnat muuttuvat ja miten muutosta voi ohjata kestävään suuntaan. Lopuksi siirrytään yksilön näkökulmaan ja siihen minkälaisia työkaluja kasvatus- ja kestävyystieteen opetus antaa johtamiseen. Kukin osuus sisältää tekstien lisäksi asiantuntijavideoita ja erilaisia tehtäviä.

Itse pääsin mukaan kurssin valmisteluun jo siinä vaiheessa, kun sille haettiin rahoitusta. Alkusysäyksenä oli Sitran rahoituskuulutus kiertotalousopintokokonaisuuksille. Sen pohjalta idea kurssista syntyi Helsingin yliopistossa. He pyysivät meitä – nykyisiä Tampereen yliopiston talouden ja johtamisen tiedekuntalaisia – mukaan valmistelemaan kurssin yhteiskunnallista osuutta. Kirjoitimme osuutemme hakemukseen yliopistolehtori Anni Kankaan kanssa. Myöntävän päätöksen jälkeen vastuu toisen osion valmistelusta siirtyi tutkijatohtori Nina V. Nygrenille, jolle Anni ja minä annoimme taustatukea.

20180411_140636

Minulle erityisen mieleenpainuvia kokemuksia olivat kaksi asiantuntijavideon tuotantoa. Ensimmäinen oli innostavan muotoilijan ja moniosaajan Leyla Acaroglun haastattelu, jossa hän navigoi innostavasti yhteiskunnallisten rakenteiden, niiden tuotannon ja yksilöiden vaikutusvallan välillä. Toisessa pääsin kysymään yhdeltä kestävän kehityksen johtavista teoreetikoista James Meadowcroftilta kolme suurta kysymystä: Mikä tekee yhteiskuntien ohjaamisesta kestäviksi hankalaan? Kuinka hankaluudet voidaan ylittää? Mitkä ovat merkittävimmät muutokset, joita tarvitaan yhteiskuntien kestävyysmuutokseen?

Valmistelun jälkeen pääsin myös itse opettamaan kurssia, kun viime syksynä toteutimme sen pilotin. Kurssin alustalle rekisteröityi yli 300 opiskelijaa. Iloksemme 68 suoritti kurssin loppuun ja pääosa saamastamme palautteesta oli myönteistä ja innostunutta. Kurssi järjestetään jälleen tänä syksynä ensimmäisessä periodissa. Kuten viime vuonna, Helsingin, Tampereen ja Helsingin avoimen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kurssi 5 opintopisteen laajuisena.

Tervetuloa mukaan! Lisätietoa kurssista: leadforsust.fi

nylen erkki-jussi 220119 JR 04
leadforsust_banner_L


Kiertotalouden politiikantutkija Erkki-Jussi Nylén työskentelee Nesslingin Säätiön yhteisöllisessä työtilassa Nessling Nestissä. 

Kuvat: Laura Riuttanen