Tiihonen Tommi

Matalapitoisten metalliliuosten reaaliaikainen on-site analytiikkaLuonnonvesistä tehtäviä reaaliaikaisia, on-site monimetallianalyyseja ei pystytä nykyisillä menetelmillä suorittamaan viranomaisvalvontaan riittävällä tarkkuudella. Tätä tarvetta varten väitöskirjahankkeessa kehitetään nanoteknologiaan perustuva uudentyyppinen analyysimenetelmä, jota jo hankkeen aikana pilotoidaan useassa ympäristönvalvontakohteessa. Hankkeessa skaalataan myös menetelmässä käytetyn nanomateriaalin tuotanto, jotta menetelmää on mahdollista hyödyntää laajassa mittakaavassa tulevaisuudessa.