Svensson Jonas

Valoa absorboivien hiukkasten vaikutus lumen heijastavuuteen: seurauksia lumen sulamiseenProjektin päämääränä on syventää ymmärrystä siitä, miten valoa absorboivat hiukkaset muuttavat lumen sulamista.