Skaldina Oksana

Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja lisääntyä pölyttäjien biologisen monimuotoisuuden ja ilmakehän hiilen vähentämiseksi parantamalla kaupunkitiloja kotoperäisillä monivuotisilla kasveilla, jotka voisivat toimia sekä hyönteisten houkuttelijoina että tehokkaina hiilensitojina. Samanaikaisesti arvioidaan pölyttäjille aiheutuvat liikenteen saasteiden riskit. Hankkeeseen sisältyy kansalaistiedeosuus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja kaupunkilaisten osallistamiseksi.