Sietiö Outi-Maaria

Muuttuvan ilmaston vaikutus mikrobiyhteisön toimintaan ja monimuotoisuuteenTällä apurahalla tehtävässä post doc -tutkimuksessa tutkin maan mikrobiyhteisön merkitystä maaperän hiilenkierrolle ja hiilivaraston muutoksille eri ekosysteemeissä. Lisäksi tavoitteena on arvioida muuttuvan ilmaston vaikutuksia maaperän mikrobiyhteisöjen monimuotoisuudelle ja niiden toiminnalle.