Ratia Heli

Jätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen SuomessaTavoitteena on tehostaa ympäristöriskinarviointia kansallisessa tasolla perustuen Ympäristöministeriön linjaukseen kemikaaliriskinarvioin seurannan ja sekoitetoksisuustestien lisätarpeista. Kehitämme toksisuus- ja mallinnusmenetelmiä kotimaisille lajeille, mikä mahdollistaa tarkemman riskinarvioinnin Suomen erityisolosuhteet huomioon ottaen. Uudet menetelmät tukevat kansainvälisiä tavoitteita koe-eläinten käytön vähentämisestä, sillä käytämme kala-alkioita, selkärangattomia eliöitä sekä solutestejä, jotka ovat koe-eläinlainsäädännön ulkopuolella. Tutkittavat kuluttajakemikaalit ovat bromattuja palonestoaineita ja elintarvikkeiden, tekstiilien sekä paperituotteiden pintakäsittelyaineena käytettyjä perfluorattuja yhdisteitä, jotka ovat hormonihäiritsijöitä ja vaaralliseksi luokiteltuja prioriteettiaineita, jotka voivat aiheuttaa riskin vesiympäristössä ja vaativat tarkempaa tutkimusta.