Purkamo Lotta

Ilmastonmuutoksen vaikutus arktisen maaperän mikrobien monimuotoisuuteen ja seuraukset ekosysteemipalveluihinTutkimuksen päätavoitteena on ymmärtää maaperän mikrobiyhteisöjen monimuotoisuuden ja toiminnan vaikutusta ilmastonmuutokseen arktisella alueella, ja tutkia ilmaston lämpenemisen seurauksia arktisen maaperän ekosysteemiin, erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavien mikrobiyhteisöjen toimintaan ja yleisesti maaperän mikrobien monimuotoisuuteen.