Pihalehto Mari

Tuotannon resurssit kiertotaloudessa – oikeudellinen tutkimus materiaalivirtojen tehokkaan hyödyntämisen nykytilasta, haasteista ja tulevasta kehityksestä Väitöskirjahanke tutkii sitä vallitsevaa oikeudellista toimintaympäristöä, jossa kiertotalouden parissa toimivat tahot viranomaisista yrityksiin tekevät päätöksiä jatkuvasti kehittyvää materiaalien hyödyntämistä koskevaa normistoa soveltaen. Tutkimuksessa käytettävät case-esimerkit havainnollistavat taloudellisten toimijoiden oikeudellista asemaa, velvoitteita ja oikeuksia kiertotaloudessa. Tulkintasuosituksista ja sääntelyn kehittämisehdotuksista koostuvat tutkimustulokset tuovat esiin kiertotalouden toteutumista kaikkein parhaiten palvelevia sääntelymekanismeja.