Ph.D. (econ.), Professori Timo Myllyntaus & työryhmä