Peltonen Lasse

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa – kokeilu- ja kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on kehitää uusia välineitä ja tietoa ympäristön ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen tueksi. Hanke tuottaa toimintatutkimuksen keinoin uutta tietoa neuvottelevista, sovittelun ja yhteishallinnan menetelmistä ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Toimintatutkimus kohdistuu monitoimijaiseen alueelliseen luonnonvarasuunnittelun prosessiin Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa tutkitaan oikeudellisen sääntelyn ja vapaaehtoisten neuvotteluprosessien rajapintoja, luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen toimintamalleja ja arvioidaan neuvottelevan yhteensovittamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia suomalaisessa ympäristöpäätöksenteossa ja –sääntelyssä.