Oztekin elif

Kestävän muutoksen hankkeiden interaktiiviset oppimisprosessit ja verkostot: tapaustutkimus ekoyhteisöistä Tämä tutkimus tarkastelee vaihtoehtoisia ekoyhteisöorganisaatioita kokonaisvaltaisina käytännön kokeiluina. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa neljän ekoyhteisön tapaustutkimuksen kautta tulkitseva analyysi kollektiivisissa kestävän kehityksen hankkeissa vallitsevista oppimisprosesseista ja verkostoista sekä osallistua kestävää muotoilua käsittelevään keskusteluun tarjoamalla ratkaisuja vaihtoehtoisten järjestelmien ja käytäntöjen laajentamiseksi ja vauhdittamiseksi.