Nurmi Tuomas

Kemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminenTutkimuksessa pyritään kehittämään edelleen laskennallisia menetelmiä ympäristöön päätyvien ihmislähtöisten kemikaalien käyttäytymisen arviointiin. Näitä voidaan soveltaa esimerkiksi lääkeainejäämien ja muiden yhdyskuntalähtöisten haitta-aineiden sekä näiden muuntumistuotteiden kokonaismäärien ja ympäristölle asettaman kuormituksen arvioimiseen. Eräitä menetelmien kehityskohteita ovat kemikaalien tarvittavien parametrien laskennallinen arvioiminen, ajallisten vaihteluiden huomioiminen esimerkiksi tuuli- ja lämpötilaolosuhteissa sekä tärkeimpien tulosten tarkkuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden löytäminen erilaisissa mallinnustilanteissa. Lisäksi menetelmiä pyritään tuomaan kemikaaleja ympäristössä seuraavien tahojen käyttöön.