Nieminen Eini

Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyysTutkimuksessa selvitetään, millaista vaihtokauppaa käydään ekologisten arvojen ja taloudellisen tehokkuuden välillä, kun luontoa suojellaan maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuen. Lisäksi selvitetään, millaisia ajatuksia vapaaehtoisuuden seurauksena yksittäiselle maanomistajalle luonnonsuojelussa siirtyvä valta ja vastuu herättävät toisaalta maanomistajissa ja toisaalta maata omistamattomissa. Ratkaisuja vapaaehtoisen suojelun haasteisiin etsitään tarkastelemalla tapoja uudistaa suojelusuunnittelua sekä tutkimalla muiden kuin lakisääteiseen suojeluun perustuvien keinojen mahdollisuutta parantaa elinympäristöjen säilymistä ja luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Tutkimustapauksina toimivat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisuuden varaan perustettu soidensuojelun täydennysohjelma sekä elinympäristöjen tilan edistämistä koskeva kansallinen arviointi. Tutkimus toteutetaan väitöskirjatyönä.