Muukkonen-van der Meer Hanni

Nuoret tekevät koulutusta ja työelämää koskevia suunnitelmia ja valintoja tilanteessa, jossa työelämä muuttuu kiihtyvään tahtiin. Vanhoja aloja ja ammatteja jää pois, kun uusia syntyy. Koulutusjärjestelmällä on haaste pysyä ajan tasalla muutoksissa. Samanaikaisesti nuoret tarvitsevat tietoa, miten erilaisten työtehtävien kautta on mahdollista vaikuttaa tulevaisuuteen. Vihreässä siirtymässä on olennaista toimia niin ettei murros lisää työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan. Jalkauttamishanke kouluttaa ja järjestää työpajoja aineenopettajille ja opinto-ohjaajille sekä yritysten ja organisaatioiden edustajille pedagogisista työelämävierailuista.