Mikkonen Santtu

Polttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen – Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvionnnissa Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia. Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia. Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.