Mäkeläinen Sanna

Hanke pyrkii selvittämään miten erilaiset laidunnuskäytännöt (luomukarjatilojen laidunnus tai osavuotinen laidunnus) tai laidunnuksen puuttuminen vaikuttavat viljelysmaiden lintuihin Suomessa. Erityisesti selvitetään mitkä laidunnustavat ovat kaikkein hyödyllisimpiä linnustolle ja miksi ne hyödyttävät lintuja joko suorien tai välillisten ruokavarojen kautta? Mitkä muut tekijät, kuten suuri laidunmaiden osuus tai hyönteismyrkytön tuholaistorjunta, tekevät tilan soveliaaksi viljelymaiden lintulajeille?