Lempinen Hanna

Suomen on luovuttava energiaturpeen käytöstä nopealla aikataululla ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Tämä ei kuitenkaan onnistu, mikäli turvetta tarkastellaan edelleen erityislaatuisena kansallisena energiapoliittisena kysymyksenä. Tutkimushanke etsii ratkaisumalleja turve-energiasta jo luopuneiden ja luopumassa olevien energiantuonnista riippuvaisten EU-maiden toimista ja pyrkii myös ymmärtämään niitä, joille turvetuotanto on elinkeino ja elämäntapa.