Lehtinen Tapio

Tavoitteena on kehittää bakteerikanta, joka kykenee hajottamaan PET-muovia, ja hyödyntämään hajotustuotteet arvokkaiden yhdisteiden tuottamiseen. Näin voidaan esittää uusi menetelmä muovijätteen hyödyntämiseen, ja luoda kannustimia muovin entistä tehokkaampaan keräämiseen ja kierrätykseen. Tutkimuksen tuloksena syntyy esimerkki muovijätteen sisältämän hiilen ja energian hyödyntämisestä, millä voidaan vaikuttaa ajattelutavan muutokseen kohti kiertotalouden periaatteita (muovia ei nähdä vain roskana vaan myös mahdollisena raaka-aineena).