Laininen Jenni

Luonnonsuojeluinvestointien ja ekologisen kompensaation saavuttaminen yritysten välisten ”over-the-counter” -sopimusten avulla – oikeustaloustieteellinen näkökulma. Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonsuojeluinvestointeja ja siten mahdollistaa ekologinen kompensaatio ja estää monimuotoisuuden väheneminen Euroopassa. Hanke tutkii uudenlaisia yritysten välisiä luonnonsuojelu- ja kompensaatiosopimuksia lain ja rahoitusoikeuden näkökulmasta. Tutkimus pyrkii osoittamaan, että kannattavia luonnonsuojeluinvestointeja pystytään tekemään Euroopassa jo nyt ilman uuttaa habitaattipankki- ja kompensaatiosääntelyä.