Kotila Miika

Ilmastonmuutos ja äänien vaimentuminen: kuinka akustinen stressi vaikuttaa lepakoihinTämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksesta aiheutuvan ilman lämpötilan ja kosteuden muutoksen suoria vaikutuksia pohjanlepakon kaikuluotausäänien kantamaan. Kosteus ja lämpötila vaikuttavat äänen vaimentumiseen ilmassa ja voivat siten heikentää lepakoiden kaikuluotausäänien kantamaa. Tällä on suoria vaikutuksia lepakoiden saalistustehoon, minkä takia ilmiö on tärkeää huomioida arvioidessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia lepakoihin. Vaikutuksien parempi tunteminen helpottaa suojelutoimien suunnittelua.