Koskue Veera

Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmilläRavinteet ovat kaikelle elämälle välttämättömiä, ja erityisen paljon niitä käytetään lannoitteina maataloudessa. Tämänhetkinen lannoitetuotanto ei ole kestävällä pohjalla, sillä mineraaliravinnevarat hupenevat ja energiankulutus on suurta. Tästä syystä ravinteiden tehokkaampaan kierrättämiseen tulisi panostaa. Suuri osa maataloudessa käytetyistä ravinteista päätyy yhdyskuntien jätevesiin, joista ne mahdollisesti luonnonvesistöihin päädyttyään aiheuttavat ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä. Ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen jätevesistä on lupaava vaihtoehto, joka samalla vähentää ravinteiden luonnonvesistöille aiheuttamia ongelmia. Tässä väitöstyöprojektissa ravinteita otetaan talteen jätevesivirroista hyödyntämällä energiaa säästäviä bioelektrokemiallisia menetelmiä. Bioelektrokemiassa bakteerien luonnollista aineenvaihduntaa hyödynnetään sähkövirran tuottamiseen niin, että ulkoisen energian tarve pienenee. Ionimuotoiset ravinteet otetaan talteen membraanien avulla.