Kesti Jutta

Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten muutokset rajakerrosolosuhteissa vaikuttavat aerosolihiukkasten pystysuuntaiseen sekoittumiseen ja siten rajakerroksen aerosolihiukkasten pilviydinominaisuuksiin erilaisissa ympäristöissä. Saavuttamalla tämän tieteellisen päämäärän tutkimuksessa tuotetaan tietoa, millä on suora merkitys tulevaisuuden sään ja ilmaston mallintamisessa.