Kalmari Riikka

Tavoitteena on kehittää Suomen rakennuskannan dynamiikkaa kuvaava malli. Mallin avulla voidaan tehostaa olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja purettavista rakennuksista saatavien resurssien uudelleen käyttöä.