Kallio Galina

Viljelyä maan vai markkinoiden ehdoilla? Regeneratiivisen maanviljelyn ja kumppanuusmaatalouden ratkaisut tulevaisuuden ruokaturvan haasteisiin. Hankkeessa tutkitaan etnografisia menetelmiä soveltaen uusiutuvia maanviljelykäytäntöjä ja niiden käyttöönottoa sekä perehdytään kumppanuusmaatalouteen elinkeinomallina. Tavoitteena on selvittää regeneratiivisen maanviljelyn tilaa Suomessa sekä sitä, miten kuluttajat osallistuvat tämäntyyppisen maatalouden edistämiseen muodostamalla uudentyyppisiä ruuan jakelu-ja vaihdantamalleja sekä Suomessa että Euroopassa myös laajemmin.