Kaila Lotta

Tutkimukessa tavoitteena on selvittää, kuinka maatalouden kemiallisten torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa pölyttäjiin Suomessa ja kuinka pölyttäjiä voidaan suojella aineilta nykyistä paremmin. Tutkimuksessa tuotetaan kauan kaivattua tietoa torjunta-aineiden määristä Suomen pölyttäjissä ja torjunta-aineiden vaikutuksista luonnonvaraisiin pölyttäjiin. Hankkeen tulosten perusteella voidaan kehittää viranomaisten ja viljelijöiden toimenpiteitä pölyttäjien suojelemiseksi torjunta-aineilta.