Jalonen Meri

Kokeilut innovaatioiden välineinä? Kokeilukäytäntöjen tarkastelu ja arviointi kestävän kehityksen muutosprosesseissaKokeiluja on ehdotettu ohjauskeinoksi yhteiskunnallisesti tärkeiden mutta kiistanalaisten muutosprosessien vauhdittamisessa sekä monimutkaisten haastekokonaisuuksien ratkaisemisessa, kuten luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen. Tutkimukseni selvittää, mikä tekee kokeiluista innovaation välineitä tai miksi kokeilut epäonnistuvat kestävyysmuutosten edistämisessä. Se kehittää kokeilujen oppien arvioimisen ja levittämisen käytäntöjä.